U-Waarde
(vroeger:K-Waarde)
Wat is dat?

De maatstaf voor de C van een bouwdeel is de warmteoverdrachtscoëfficiënt, ook wel »U-Waarde« genoemd. Het geeft de warmtestroom aan, die door 1 m² oppervlakte van een bouwdeel bij 1 K temperatuurverschil gaat. De »U-Waarde« wordt aangeduid in Watt per m² en graden Kelvin, kort W/m2K.

Als vuistregel geldt: Hoe lager de »U-Waarde«, des te beter de isolatie van het bouwdeel. Bij te onderscheiden, bouwdelen uit meerdere lagen, is de »U-Waarde« te berekenen uit de materiaalwaarden van de verschillende lagen. Van maatgevende invloed is de dikte van de isolatielaag, die in het bouwdeel wordt verwerkt.

Om de U-Waarde te berekenen, moet de dikte van het materiaal en de Warmtegeleidingscoëfficiënt bekend zijn.

Met de Styro Stone U-Waarde calculator kunt u de U-Waarde van een wand zelf berekenen.