Actief-Huis-met-StyroStone
Het huis, ontworpen in de populaire klassieke jaren 30 stijl, staat pal op het zuiden gericht.
Zonnecollectoren voor verwarming en tapwater, PV en windturbine voor electrische stroom.

Nog beter dan een passiefhuis

De bedoeling van een passiefhuis is; bijna geen energie te verbruiken. Met Styro Stone is het mogelijk huizen te bouwen, die zelfs nog energie overhouden. Zo een huis is, met gebruikmaking van Styro Stone en in samenwerking met Styro Stone Nederland, in Leusden (bij Amersfoort) gebouwd.

click to open
Op 15 maart werd in de Telegraaf deze werkelijkheid geworden utopie beschreven: het huis is de accu voor uw auto, het heeft namelijk energie te over, hiermee kunnen meer dan 5.000 km per jaar worden afgelegd.

Anders gezegd: Dankzij het huis, gratis naar het werk rijden!1 week later overtuigde Minister Jacqueline Cramer (VROM) zich van deze technische vooruitgang - hier in gesprek met Johannes Out, vertegenwoordiger van Styro Stone Nederland, over de voordelen van het bouwen met Styro Stones en het aanbrengen van steenstrips als mogelijke gevelbekleding.


Met de begrippen "Toekomstwoning" en "Powerhouse" wordt korte tijd later door heel Nederland over deze gebeurtenis geschreven.

Technische details van het Energieplushuis:


De fundering is van gerecycled glasgranulaat gemaakt.


Voor de wanden is gebruik gemaakt van de R7-elementen van Styro Stone. Hiervoor was de Rc-waarde van 6,9 absoluut voldoende!

Styro Stone biedt met de VIB-elementen (Variabele Isolatie Breedte) natuurlijk ook nog betere isolatiewaarden aan. Theoretisch zelfs tot Rc = 20!Voor de optimale benutting van het WTW (warmteterugwinning) ventilatiesysteem, werd de aanvoer eerst over een lengte van 60m in 2m diepte gelegd.


De gehele huistechniek is opgesteld aan het eind van de aangebouwde garage, hierbij dient het grote vat als warmtebuffer voor verwarming en tapwater.

De zonnecollectoren dekken ongeveer 70% van jaarlijkse warmtebehoefte, het buffervat heeft altijd voldoende warmte beschikbaar voor de verwarming van het huis. De resterende 30% worden via een vertikale aardcollector d.m.v. een warmtepomp opgewekt.Het hele huis wordt d.m.v. een gecombineerd vloer- en ventilatiesysteem verwarmt of gekoeld.


Het ingebouwde domoticasysteem zorgt voor de electronische bewaking van verlichting, temperatuur en luchtkwaliteit.

Het leggen van alle bekabeling in de woning is dankzij het Styro Stone bouwsysteem bijzonder gemakkelijk en kostenbesparend.


Zo ziet mobiliteit in de toekomst eruit!


Een comfortabele stadsauto zonder verbrandingsmotor - puur electrisch!

(beschikbaar gesteld door Eneco)Dat met de overtollige energie van het huis wordt opgeladen.

Correctie


Johannes Out rijdt helemaal niet naar zijn werk!

Styro Stone werkt wereldwijd met het papierloze kantoor. Een intelligent softwareconcept maakt van de laptop een kantoor, waar men ook is. Helemaal niet naar kantoor te hoeven rijden, bespaart natuurlijk de meeste energie.verder naar: Multimedia - Evenementen - Eindcongres PSIBouw