Kwaliteit

Belangrijke indicaties over de kwaliteit van Styropor vindt u hier (hier clicken).

Bij de beoordeling van de kwaliteit van Styro Stones zijn de volgende aandachtspunten van belang:
  1. Brandveiligheid (B1)
  2. U-waarde en warmteweerstand
  3. Stevigheid van de polystyreenelementen (vullen per verdieping)
  4. Optimaal assortiment
  5. Kwaliteitscontrole
  6. Geen metalen koppelingen

1. Brandveiligheid

Een brandveiligheid van B1 betekent dat de stof moeilijk ontvlambaar moet zijn. De stof kan weliswaar vlam vatten, maar indien de ontstekingsbron wordt weggenomen moet de stof, in dit geval Polystyreen, ophouden te branden.

Deze brandveiligheid bij Polystyreen, wordt regelmatig in het kader van onze Europese vergunning door de BBA (British Board of Agrément) getest en met het oog op de naleving van de ISO 9001-voorschriften gecontroleerd door Lloyd's RegisterCertificate of Approval (betr. ISO 9001) van der Heijden te Veldhoven (Nederland) op de machines van de firma Kurtz.

Styro Stone produceert ook de koppelingen in de blokken volgens de brandveiligheidsnorm B1. Dit ondanks het feit dat hiervoor in Europa geen voorschriften bestaan en ook niet nodig zijn, zoals tests in Amerika hebben aangetoond. Kwaliteit dus die men niet ziet maar die wel een rustig gevoel geeft.

De koppelingen worden overigens door de firma Wiezoplast in Oss (Nederland) ook volgens de norm ISO 9001 geproduceerd. Materiaal: Edistir

2. U-waarde en warmteweerstand

Om een hoge U-waarde te kunnen bereiken is het van belang de juiste materialen en hun meest optimale verwerking toe te passen; daarbij zijn vooral het gewicht en de dikte van de polystyreenplaten belangrijk. De kwaliteit van de Polystyreenblokken van Styro Stone is van dien aard, dat er geen additionele versterking – b.v. door metalen rasters (die overigens bij het verwerken enorm zouden storen) – nodig zijn.

3. Stevigheid van de polystyreenelementen (vullen per verdieping)

Niet alleen de kwaliteit van polystyreen is belangrijk; bij het Styro Stone Standaardelement met kunststof koppeling is uiteraard ook de stevigheid van de koppelingen, die de twee polystyreenplaten met elkaar verbinden, in overweging te nemen.

De koppelingen van de Styro Stones zijn uitermate vormstabiel. Dit maakt niet alleen het plaatsen van de Polystyreenelementen eenvoudiger, maar zorgt ook voor stabiliteit bij het vullen van de blokken met beton en bespaart daardoor onnodige werktijd. Bovendien zorgen de uitsparingen in de koppelingen ervoor dat het eventuele wapeningsstaal gemakkelijker ingezet kan worden.

4. Optimaal assortiment

Een te beperkt assortiment leidt ertoe, dat tijdens de bouw niet professioneel genoeg gewerkt kan worden. Gebleken is, dat men een gebouw ook met slechts één soort Polystyreenelementen kan bouwen. Echter alle speciale onderdelen – b.v. het Vloer-eind element – moet dan van hand op maat gezaagd worden. Daardoor wordt het bouwproces opgehouden, er onstaan hogere loonkosten en de besparingseffekten gaan verloren.

Een te groot assortiment, waarin ook elementen zijn opgenomen die slechts uiterst zelden gebruikt worden, verhogen de gemiddelde kosten voor alle polystyreenelementen. Ter overweging: 90% van alle bestellingen betreffen standaard polystyreenelementen.

Daarom streeft Styro Stone naar een optimaal assortiment. Indien toch ergens een bepaald onderdeel zou ontbreken zorgen wij, na overleg met u, voor een goede oplossing.

5. Kwaliteitscontrole

Routinecontrolles in de fabriek zijn vanzelfsprekend. Zij worden doorgevoerd volgens de norm ISO 9001. Echter ook onze klanten komen regelmatig naar ons toe om zich zelf van de kwaliteit van Styro Stone te overtuigen.


Klant bij druktest van Styro Stone vloerbroodjes


Klant bij zichtcontrole van Standaard Element met EPS-koppeling bij verlaten van machine

6. Geen metalen koppelingen

De toepassing van metalen verbindinsstukken (koppelingen) is in feite ongewenst omdat deze warmtebruggen vormen en bij het verwerken van de blokken additioneel gereedschap noodzakelijk maken. Het polystyreenmateriaal moet dusdanige eigenschappen hebben dat het voldoende zekerheid biedt.

verder naar: Productinformatie - Wandsysteem - 5 cm Raster