Ecologie

Tegenwoordig wordt hiermee vooral warmteisolatie bedoeld. Om te voldoen aan de sinds jaren bestaande voorschriften m.b.t. warmteisolatie wordt bij veel bouwsystemen isolatiemateriaal (in de regel polystyreen) op de muren aangebracht. Daardoor worden de muren te dik.

Met Styro Stones echter worden de meest recente voorschriften nog overtroffen en dat bij een dikte van de muren (incl. isolatie) van slechts 25 cm.

Met de sinds mei 1997 geproduceerde R7-elementen kunnen bij een U-waarde van 0,16 zelfs zogenaamde energie-passieve huizen gebouwd worden met een buitendikte van slechts 35 cm. Sinds 2003 produceert Styro Stone de R7-elementen alleen nog als Neoporsteen om de U-waarde tot 0,14 te kunnen verbeteren. Daardoor kan de geldende U-waarde voor muren van energie-passieve huizen (onder de 0,15) worden gerealiseerd. Met de komst van de Styro Stone R7+ in 2009 kan in feite elke, door de klant gewenste, isolatiewaarde worden geleverd.

Omdat tegenwoordig alle huizen volgens wettelijke voorschriften geisoleerd moeten worden, wordt ventilatie een steeds belangrijker thema. Immers wat door warmteisolatie gewonnen wordt, kan door ventilatie weer worden verloren.

In muren van Syro Stone kunnen zonder hoge( loon-)kosten ventilatiesystemen worden ingebouwd (in Scandinavië inmiddels standaard) om zo een verdere besparing op de verwarmingskosten te bereiken.

Ook de installatie van in-huis-stofzuigersystemen – waarbij de motor zich in de kelder bevindt en alle kamers zijn voorzien van insteek-openingen – bieden bij Styro Stone geen (loon-) kostenfactor van betekenis meer.

Bij een tekort aan financiële middelen kan het systeem voor een infrastructuur voor ventilatie en centraal-stofzuigersysteem toch met relatief geringe kosten worden geïnstalleerd. De relatief dure apparaten kunnen dan op een later tijdstip worden aangeschaft en worden geïnstalleerd.


verder naar: Productinformatie - Wandsysteem - Kwaliteit