Bouwfysica


Bouwfysica

EPS is niet giftig en wordt zonder CFK vervaardigd. Het is ongevaarlijk. Wat het idee betreft: "Buitenwanden moeten kunnen ademen - de warmte-isolatie belemmert dit", schrijft Dr. Ing. Helmut Kunzel, directeur van een van de vestigingen van het Fraunhofer-Institut fur Bauphysik.

Buitenwanden worden vaak de "derde huid" van de mens genoemd. Buitenwanden zouden net zo goed moeten kunnen ademen, als de tweede huid kleding. Kunnen ademen betekent in dit geval lucht- en waterdamp doorlaatbaar zijn. Onderzoeken tonen éénduidig aan dat er door een, volgens de regels vervaardigde wand, geen uitwisseling van binnen- en buitenlucht plaats kan vinden. Luchtuitwisseling vindt uitsluitend plaats via het luchten.

Bij buitenwanden met een grote waterdamp doorlaatbaarheid, voorkomen alleen de dampafsluitende lagen de vochtigheid- en daarmee de bouwschade. De wanden van nagenoeg alle geprefabriceerde houten huizen zijn daarom bijvoorbeeld met dampafsluitingen uitgerust. Klachten over een gestoord welzijn of een belemmerde woonbehagelijkheid kwamen tot nu toe niet voor.

Er bestaan geen wanden, die kunnen ademen!

Omdat er door een buitenwand geen luchtuitwisseling plaats kan vinden, belemmeren isolatielagen deze functie in het geheel.

De door koken, douchen, wassen etc. veroorzaakte overtollige luchtvochtigheid dringt door het behang en zelfs gedeeltelijk in de eerste millimeters van de pleisterlaag en komt bij het luchten door ter-ugdiffusie weer te voorschijn. Bij constante overbelasting, zoals bijvoorbeeld in de Industrie neemt ook de ruwe wand overtollige waterdamp op.

De dampdiffusiewaarde (19,6µ) komt met die van grenenhout, het materiaal voor houtskeletwoningen overeen. Wegens de vaak voorkomende begripsverwarring plaatsen wij nogmaals de opmerkingen:

EPS neemt nauwelijks water op, (na verloop van een jaar opslag onder water slechts ca. 2 à 3%) waterdamp kan echter wel door het materiaal diffuseren.

De waterdamp-diffusieweerstandsfactor van Styro Stone is rond het 50µ lager, dan die van de toegepaste vulbeton, dus bij ca. 25µ. Daarom kan de restvochtigheid van "afgebonden beton makkelijk uitdiffuseren.
Voor het geval dit te wetenschappelijk was:
Styro Stones worden met beton gevuld, het beton verhardt en waar blijft het overtollige water? Dat verdwijnt door het EPS. Zo goed "ademt" Styro Stone.