StandaardberekeningVijver- en zwembadwanden met Styro Stone elementen.

Uitgangspunten

Vijver- en zwembadwanden met een aanlegdiepte van 1,00 tot 2,00 m opgebouwd met holle Styro Stone elementen over de volle hoogte volgestort met 150 mm gewapend beton B25.

Opbouw van de wanden


click to open
Styro Stone element

Tijdens het stapelen van de Styro Stone elementen worden horizontale wapeningsstaven op de elementstrippen gelegd. Deze horizontale wapeningsstaven dient als verdeelwapening (V.W.) in de wand.

Deze verdeelwapening moet op de bovenste rij strippen in het element geplaatst worden. (h.o.h. 250 mm)

De verticale staven (= hoofdwapening (H.W.)) worden aan de strippen geknoopt en hebben een h.o.h. afstand van 125 resp. 250 mm. (kernmiddellijn > 8 mm).