Economisch bouwen

Economisch bouwen betekent: kwantitatieve en kwalitatieve besparing van loonkosten ten gunsten van prefab delen met de grootste warmteisolatie. Met Styro Stone worden wanden als grote elementen incl. warmteisolatie in slechts twee arbeidsgangen gebouwd.

Een paar cijfers

Voor het bouwen van 1 m3 muur uit gasbeton (G 25) berekent men ca. 3-4 uur. Dezelfde m3 uit Styro Stone kan in 60-120 minuten gebouwd worden ? bij duidelijk lagere uurlonen. De ge?soleerde muur uit gasbeton heeft een dikte van 30-36,5 cm dwz. 1 m3 levert slechts 2,74 m?!

Ter vergelijking: bij gebruik van Styro Stone blokken worden met 1 m3 reeds 4 m? bereikt. Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn er geen extra arbeidsgangen noodzakelijk, zoals b.v. stutten of ringankers die apart bekist moeten worden, extra ondersteuningen enz. Ook koudebruggen worden door het Styro Stone systeem vermeden en kosten geen extra werk.

Economisch wonenGaan wij ervan uit dat het bouwen met Styro Stone duurder is geworden dan met traditionele methoden, dan is uiteindelijk Styro Stone toch goedkoper omdat de besparingen op de verwarmingskosten hoger liggen dan de uitgaven voor rente en aflossing. In dit voorbeeld is ervan uit gegaan dat het huis met een hypotheek van 100.000 Euro is gebouwd.

Behoud van waarde
Ter overweging: de waarde van de grond neemt toe, maar de waarde van het daarop gebouwde huis daalt in de loop der jaren. Een goed ge?soleerd huis daalt echter niet of veel minder in waarde en dit geldt deste meer wanneer de prijzen voor energie stijgen.

Simpele bouwwijze


Een Styro Stone van een kwart vierkante meter weegt slechts 1 kg. Voor het stapelen van de elementen door een werknemer gelden de volgende kwalificaties: men moet met bouwblokjes kunnen spelen!

Het bewerken van de uit polystyreen vervaardigde Styro Stones is eveneens zeer eenvoudig. Met ieder simpel houtbewerkings-gereedschap kunnen deze elementen snel en makkelijk op maat gezaagd worden. Voor erkers bestaan speciale elementen. Iedere hoekvorm kan ook gezaagd worden en vervolgens met PU-schuim in de gewenste vorm gelijmd worden.


Eenvoudig berekenen

Voor het eenvoudig berekenen van aantallen, maten en prijzen kan worden gebruik gemaakt van het Styro Stone calculatieprogramma

verder naar: Productinformatie - Wandsysteem - Ecologie