De warmtegeleidingscoëfficiënt
Wat is dat?

De warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda) is een constante. Deze contante geeft aan, hoeveel warmte er gaat door een materiaal onder vastgelegde condities.

Hoe kleiner de , des te beter de isolatiewerking

De warmtegeleidingscoëfficiënt van alle onderdelen van een bouwmuur heeft men nodig on de warmtegeleidingscoëfficiënt van de gehele bouwmuur te berekenen. (»U-Waarde«).

Voorbeeld:

Kalkzandsteen: Massa 1600 g/l, = 0,79
(hoge warmtegeleiding, geringe isolatie)

EPS, Klasse 0035: Massa 25g/l, = 0,035
(lage warmtegeleiding, zeer goed isolerend)

Met de Styro Stone U-waarde calculator kunt u de U-waarde voor een wand zelf berekenen.

De Lamdba-waardes voor de diverse bouwmaterialen kunt u bij uw leveranciers opvragen.