Productinformatie

Wandsysteem


Voor het vullen met beton:

De met Styro Stones vervaardigde wanden worden met behulp van het beloopbare Schoor vastgezet.

Het te verwerken beton heeft de aanduiding C20/25 en een korrel van 0-16. Zetmaat 45-48 cm. Bij de bestelling van de betonpomp dient men erop toe te zien dat men een 65-er slang meeneemt.

Er zijn ervaringen waarbij wanden met 100-er buizen zonder problemen werden gevuld, maar wij adviseren het niet. Verder is het zaak alle maten te controleren en te onderzoeken of alle eventuele buizen en overige leidingen in de wand gelegd zijn.

Tijdens het vullen:


click to open
Is het beton conform de geƫiste consistentie, dan worden de kamers gelijkmatig gevuld. De slang wordt bij het vullen zo gehouden, dat het beton als het ware in een S-bocht in de bekisting valt. Luchtkamers, die door stampen en dergelijke technieken verwijdert dienen te worden, ontstaan in de regel niet.

Controleer d.m.v. eenvoudig kloppen op de wanden of de wand wel geheel gevuld is of niet (hol klopgeluid).

Vanzelfsprekend kunt u altijd verdiepingshoog vullen.

Na het vullen:

Alle wanden verticaal zuiver stellen en fixeren.

De wand heeftnog niet de definitieve stevigheid. De volgende ochtend kan men de wand niet meer bewegen.


click to open
Hier werd bij een schoorsteen het polystyreen van de dragenden binnenwand verwijderd. De kwaliteit van het beton is goed te zien.


verder naar: Productinformatie - Wandsysteem - Buitenafwerkingen    add to bookmarks bookmark at
bookmark Facebook   bookmark Yahoo   bookmark Google   bookmark LinkARENA   bookmark folk it!